Odpustová slávnosť vo farskom kostole Fatimskej Panny Márie. Túto slávnosť 12.5.2024 celebroval doc. JUDr. ICDR Juraj Jurica, PhD., vedúci katedry praktickej teológie TK KU v Košiciach. Vrelo ďakujeme za poučné myšlienky o Panne Márii, Božej Matke.

Ďakujeme tiež deťom a mládeži farnosti za doprevádzanie svätej omše spevom, prosbami a modlitbou ruženca.

Sledujte nás: