Dnes je 13.máj, je to slávnostný deň, je to spomienka na fatimské zjavenie Panny Márie deťom vo Fatime v roku 1917. Je to deň spojený hlavne so spomienkou na Máriinu výzvu a prosbu o modlitby za obrátenie hriešnikov, modlitby za pokoj a mier vo svete, dnes mimoriadne aktuálne. Výzva smerovaná deťom, mládeži a nám všetkým…

Modlili sme sa aj na úmysly nás pútnikov zhromaždené, položené na oltári. Na svätej omši sme privítali otca Jozefa Poláka z farnosti Soľ ako hlavného celebranta a kazateľa. Spolu sme oslávili našu Nebeskú Matku, tú Matku, ktorú si vyvolil sám Boh, aby bola jeho a zároveň aj našou matkou. Týmto začíname cyklus fatimských trinástok v našej farnosti a v našom kostole zasvätenom práve Jej.

Sledujte nás: