Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2024 o 17.00 h v kostole Kráľovnej pokoja, Prešov – Sídlisko III.

Téma: Ako horieť a nevyhorieť

Stretnutie povedie: o. Martin Harčár – kňaz Komunity Emanuel

Sledujte nás: