V sobotu 9.12. navštívili niektorí členovia Modlitbového bratstva mužov sv. Jozefa našej farnosti svojho spolubrata p. Juraja Bamburáka v sociálnom zariadení v Zámutove.

V ten deň popoludní piekli deti na fare perníky, ktoré sa spolu s ďalšími dobrotami v nedeľu po sv. omši o 10.00 hod. ponúkali pred kostolom ako misijný koláč v rámci rovnako nazvanej aktivity Pápežských misijných diel s výťažkom pre deti v Kongu. A pri spomínanej omši potešila účasť desiatich miništrantov, pričom ešte iní dvaja miništrovali predtým na sv. omši o 08.00 hod. a ďalší dvaja v sobotu večer.

Bohu vďaka!

Sledujte nás: