Pripravte cestu Pánovi, ktorý prichádza…

Na Vianoce sa dá pripravovať rôznymi spôsobmi… ale aj duchovne. Napríklad aj rorátnymi svätými omšami. Roráty sa slávia na prelome noci a dňa – ešte pred východom slnka – v tmavom kostole tradične o šiestej hodine ráno, exkluzívne, len za svetla sviečok.

Dnes 12.12. sa v našom kostole FPM konala jedna z takýchto svätých omší, špeciálne len počas tohto Adventného obdobia. Po jej skončení nasledovalo aj malé agapé, čiže raňajky na fare, ktoré nám zúčastneným, poskytlo príležitosť začať deň v spoločenstve ako rodina.

Premáhajme svoje vlastné slabosti a víťazme tak nad sebou a svojou pohodlnosťou, lebo naším svetlom počas celého adventu je Kristus.

Sledujte nás: