„Vianoce sú sviatkami pokoja a radosti, avšak radosť je najkrajšia vtedy, keď sa rozdáva, keď sa s ňou podelíme, keď s ňou doslova nakazíme druhých.” Týmito slovami pozýva na Benefičnú Štefanskú zábavu otec biskup Marek Forgáč.

Podujatie sa uskutoční 26. decembra od 18:00 v kultúrnom dome v Kysaku. Organizuje ho spoločenstvo mladých ľudí pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach a je určené všetkým ľudom dobrej vôle. Zvlášť pozývame farnosti, spoločenstvá a mladých ľudí. Zbierka z akcie poputuje prostredníctvom organizácie Mary’s Meals deťom z extrémne chudobných krajín.

Takýto typ stretnutí vytvára príležitosť spoznať nových ľudí, duchovne aj kultúrne sa obohatiť, zažiť svedectvo a silu spoločenstva, šíriť radostné posolstvo nádeje. Mladí túžia vyjadriť čistú radosť aj prostredníctvom tanca, avšak prostredie klubov a diskoték je často v rozpore s kresťanskými hodnotami. Práve preto ponúkame túto alternatívu. Okrem zábavy je pripravená aj bohatá tombola, duchovný program, svedectvo, súťaže, hry.

videopozvánka (biskup Marek Forgáč): https://youtu.be/rgVy1XpfTiQ
udalosť (viac info): https://fb.me/e/1GETWpQEg
zdroj (TK KBS): https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231219012

Sledujte nás: