Tretia pôstna nedeľa, krížová cesta a pôstna kázeň.

V nedeľňajšie popoludnie, v tretiu Pôstnu nedeľu, sme sa stretli v našom chráme pri pobožnosti krížovej cesty, ktorú viedli a modlili sa členky Ružencového bratstva našej farnosti. Obetovaná bola za celú farnosť. Sprievod k zastaveniam krížovej cesty viedol o. Marcel so štyrmi bohoslovcami z Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach a miništrantmi našej farnosti.

Po pobožnosti nasledovala tretia pôstna kázeň. Kazateľom bol opäť o. Peter Ceľuch, špirituál Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Kázeň pozorne počúvali aj hostia, bohoslovci zo seminára. Témou nedeľňajšieho rozprávania bola ľútosť, ako súčasť procesu pokánia, procesu nášho návratu k Otcovi do Božieho domu. „Dokonalá ľútosť človeka je bolesť srdca z lásky, takáto ľútosť nad hriechmi je skutočná a je akýmsi otvorením zamknutej brány, je tým náručím Otca, ktorý čaká na svoje dieťa…“

Sledujte nás: