V dnešnú druhú pôstnu nedeľu (25.2.2024) popoludní sme v našom chráme vytvorili pekné spoločenstvo s Ježišom pri Krížovej ceste mužov a Pôstnej kázni, podobne ako ho s ním vytvorili jeho traja učeníci na vysokom vrchu.

Krížovú cestu pripravili a viedli muži z modlitbového bratstva sv. Jozefa. Obetovali ju za všetkých mužov i otcov rodín farnosti. Po nej nasledovala pôstna kázeň s otcom Petrom Ceľuchom,  špirituálom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Dnes bola téma hriechu, nášho odchodu z Božieho domu, úteku od Boha. Ale tiež následného vzbudenia si predsavzatia, že: „Bože nech sa deje čokoľvek, ale vždy sa  chcem k Tebe vrátiť, aj keby som neviem ako padol, alebo som sa neskutočne možno sám pred sebou hanbil… Vždy sa chcem vrátiť k Bohu.“

Sledujte nás: