Eucharistia je darom, ktorý nám dáva dobrotivý Boh Otec skrze svojho Syna. Dáva nám ho, lebo nás miluje, záleží mu osobitne na každom z nás. Dáva ho aj každému jednému nášmu dieťaťu a pozýva ho do radosti z tohto daru a do vzťahu.

Uplynulú nedeľu sme aj v našej farnosti mohli tešiť z osemnástich takto obdarovaných detí. Pozvaniu k nedeľňajšej eucharistickej hostine predchádzala sobotňajšia sv. spoveď prvoprijímajúcich detí.

Sprevádzanie detí na ceste života s Bohom sa však nekončí nedeľnou slávnosťou prvého svätého prijímania. Je dobré, aby sme si aj naďalej našli čas na rozhovory s deťmi o Božej láske a daroch v našom živote, boli pre ne príkladom jednak v pravidelnom pristupovaní k sviatostiam, ale aj v ich aktívnom odraze a pôsobení v žití nášho každodenného života.

Všetkým zodpovedným za prípravu týchto detí ako aj celej slávnosti vyslovujeme vrúcne Pán Boh zaplať.

Sledujte nás: