Na štvrtok 3. júna 2021 pripadla v liturgickom kalendári slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý poznáme viac pod ľudovým názvom Božie telo.

Táto slávnosť sa každoročne slávi vo štvrtok po Nedeli Najsvätejšej Trojice (druhý štvrtok po Turícach – Zoslaní Ducha Svätého).

Slávnosť Božieho Tela zaviedol pre celú Cirkev pápež Urban IV. v roku 1264 bulou Transiturus. Bolo to krátko po IV. lateránskom koncile, ktorý jednoznačne definoval učenie Cirkvi o Eucharistii.

Slávenie tohto sviatku nám aj v súčasnosti chce pripomínať veľké tajomstvo Kristovej lásky k nám. Každá svätá omša je vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovu krv. Tak to chcel samotný Ježiš Kristus. V dnešný deň sa podľa tradície na mnohých miestach konajú eucharistické procesie – triumfálne sprievody s Najsvätejšou Sviatosťou v monštrancii, pri ktorých oslavujeme Krista Spasiteľa. V liturgii sprievodu stalo sa zvykom zastaviť sa pri štyroch oltároch predstavujúcich štyri svetové strany, kde sa čítajú štyri evanjeliá, ktoré hovoria o dare Krista v Eucharistii pre nás, a každé zastavenie sa končí sviatostným požehnaním.

Naša farnosť nebola výnimkou aj keď z dôvodu pretrvávajúcich protiepidemických opatrení sme tento rok túto slávnosť oslávili skráteným sprievodom okolo nášho farského kostola.

Sledujte nás: