V nedeľu, 4. júna, prijalo 26 našich birmovancov sviatosť birmovania z rúk o. arcibiskupa Bernarda Bobera.

Vďaka Bohu, o. Marcelovi, animátorom Janke, Dadke, Ondrejovi a všetkým zainteresovaným za krásnu slávnosť. Nech prinesie veľa úžitku v našich životoch a v životoch našich birmovancov.

Sledujte nás: