Prosíme, zapojte sa do duchovnej prípravy našich mladých na prijatie sviatosti birmovania. Kliknite na názov tohto článku a potom na žrebovacie koleso. Vyžrebujte si jedného kandidáta na prijatie sviatosti birmovania a na mailovú adresu birmovancicemerne@gmail.com zašlite jeho meno, aby sme vedeli, či sú všetci duchovne adoptovaní. Vyžrebovaného si beriete do svojich každodenných modlitieb, aby dotyčný mladý človek bol disponovaný na prijatie darov Ducha Svätého a následne svojím životom verne ohlasoval Krista, svojho Pána. Môžete na tento úmysel obetovať napríklad každodennú modlitbu desiatka ruženca “Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého” a pripojiť osobný pôst.
Ďakujeme.
o. Marcel a tím animátorov

“Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.” (Gal 6, 2)

Sledujte nás: