Rožňavská diecéza zverejnila na svojej internetovej stránke krížovú cestu so svätým Jozefom. Vytvoril ju rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik.

„Dnešnú Krížovú cestu chceme prejsť spolu so sv. Jozefom, aj keď sa jej nezúčastnil. Ale bol takmer pri všetkom, čo jej predchádzalo počas skrytého Ježišovho života. A v každej situácii sa musel prejaviť ako opravdivý muž: muž práce, muž správneho rozhodnutia, muž – nebojácny ochranca rodiny, muž milujúci manželku i zvereného syna, muž zbožný a úprimný pred Bohom, muž verný a čistého úmyslu a nie siláckych rečí… Celkom iný, na akého sme zvyknutí pri pohľade na rôzne obrázky. Boh si povolal Jozefa, opravdivého „chlapa“,“ píše v úvode krížovej cesty.

„Sv. Jozef nesprevádzal Pána Ježiša na Krížovej ceste, ale my chceme, aby sprevádzal nás a poučil nás o všetkom, čo krásne i náročné prežil s Ježišom a Máriou počas svojho pozemského života. Prosíme: Sv. Jozef, ako si sprevádzal Ježiša a Máriu počas svojho života, sprevádzaj i nás na našej životnej púti a priveď nás do neba,“ prihovára sa biskup Stolárik.

Sv. Jozef podľa biskupa Stolárika reprezentuje nesmierne veľký zástup povolaných, ktorí na počiatku často ani nepripúšťali, žeby ich Boh povolal. Keď však odpovedali na Pánovo oslovenie: „Poď za mnou! (Jn 1,43) a vykročili za týmto hlasom a zostali podľa Jozefovho vzoru otvorení i ďalším Božím výzvam, stávali sa stále viac tichými, no spoľahlivými budovateľmi Božieho kráľovstva, uvádza.

„To platí o zasvätených, vysvätených, manželoch, ale aj tých, ktorí nepocítili niektoré z týchto oslovení, a predsa zasvätili veľmi veľa zo svojho života službe Bohu a realizovali svoje krstné i birmovné povolanie. Chceme hovoriť o povolaní, zvlášť, keď v Rožňavskej diecéze prežívame Rok Eucharistie a kňazstva a denne sa modlíme „za terajších i nových kňazov“. Vznešeným povolaním je aj pozvanie muža a ženy k manželstvu a rodičovstvu. Ďakujeme Svätému Otcovi Františkovi, že popri Roku sv. Jozefa od 19. marca 2021 (do júna 2022) vyhlásil Rok rodiny,“ dodáva v predslove biskup Stolárik.

Text krížovej cesty nájdete na našej stránke v sekcii “na stiahnutie“.

Zdroj: tkkbs.sk

Sledujte nás: