Na Veľký piatok o 11:00 sa v kostole konala pobožnosť krížovej cesty.

Konala sa za spoluúčasti birmovancov a obetovali sme ju za celú našu farnosť. Táto krížová cesta bola naším zamyslením nad dnešným spôsobom života. Prednesená bola vo forme ľudských príbehov, ktoré môžeme pripodobniť krížovej ceste. Zároveň birmovanci pri každom zastavení priniesli ako obetný dar naše hriechy napísané na papieri a pribili ich na kríž. Tieto hriechy boli na Veľkonočnú sobotu spálené v ohni, z ktorého sa zapálila veľkonočná svieca – paškál.

Ďakujem, Jana

Sledujte nás: