M I ništranti   K ošick E j arcidiecézy (odtiaľ skratka MIKE) sa mali možnosť stretnúť v sobotu 22.6. v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III. Aj naši štyria…

S niektorými miništrantami z našej farnosti sme sa v sobotu 15.6. zúčastnili slávnosti kňazskej vysviacky v košickej katedrále. Boh žehnaj novokňazov!

Deň otcov k nám prichádza, na nedeľu vychádza. Poobede šestnásteho, priveď ocka ku nám svojho. Zahráte sa, zasmejete, aj odmenu dostanete. Pri príležitosti Dňa otcov, pozývame 16.6.2024 o 15.15 hod. všetkých ockov…

Júnové zjavenie Panny Márie vo Fatime (pred 107 rokmi) sme si pripomenuli  mariánskym večeradlom, sprievodom so sochou Panny Márie okolo kostola a sv. omšou. Na sv. omši sme privítali otca…

Každoročný odpust v Trepci na Najsvätejšie Srdce Ježišovo sa tentokrát nezačal príťažlivým počasím. Ale kto sa odhodlal, neoľutoval. V nedeľu 9. júna 2024 sa nás tam zišlo podstatne menej oproti…

Pešia púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče sa uskutoční v dňoch 23. – 25.8.2024. Hlavným cieľom púte mladých je vzdať Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok…

Page 1 of 21 2
Sledujte nás: