Júnové zjavenie Panny Márie vo Fatime (pred 107 rokmi) sme si pripomenuli  mariánskym večeradlom, sprievodom so sochou Panny Márie okolo kostola a sv. omšou.

Na sv. omši sme privítali otca Jozefa Nemašika, farského vikára v Soli, ktorý nás v homílii  povzbudil: „ nenechajme sa zlákať tým čo je ľahšie, čo je dostupnejšie a čo od nás nevyžaduje premenu, aj keď tá premena nášho srdca nie je jednoduchá, ale vidíme kam smeruje, skrze Máriu k Ježišovi.” Preto sa zasväcujme Panne Márii, aby nám pomáhala v našom boji so svojimi slabosťami, svojim hriechom.

Sledujte nás: