Každoročný odpust v Trepci na Najsvätejšie Srdce Ježišovo sa tentokrát nezačal príťažlivým počasím. Ale kto sa odhodlal, neoľutoval.

V nedeľu 9. júna 2024 sa nás tam zišlo podstatne menej oproti minulému roku, ale aspoň sme si užili komornejšiu atmosféru, spolu s hlavným celebrantom o. Štefanom Gáborom. O rok neváhajte…

Sledujte nás: