S niektorými miništrantami z našej farnosti sme sa v sobotu 15.6. zúčastnili slávnosti kňazskej vysviacky v košickej katedrále.

Boh žehnaj novokňazov!

Sledujte nás: