Pešia púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče sa uskutoční v dňoch 23. – 25.8.2024. Hlavným cieľom púte mladých je vzdať Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny a vyprosiť si milosti do toho nového. Je to čas radostného putovania mladých v spoločenstve, čas stíšenia sa, modlitby, ďakovania, chvály a vyprosovania, kde nebudú chýbať rozhovory,  povzbudenia, hry a zábava.

Info a prihlasovanie: www.acmko.sk a FB ACM.

Sledujte nás: