M I ništranti   K ošick E j arcidiecézy (odtiaľ skratka MIKE) sa mali možnosť stretnúť v sobotu 22.6. v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III. Aj naši štyria miništranti využili túto ponuku.

Po amerických raňajkách nasledovala registrácia, svätá omša s o. arcibiskupom Bernardom Boberom a rôzne stanovištia na farskej záhrade. Nechýbal guláš a zaujímaví hostia.

Čemernianski miništranti absolvovali aj nakoniec víťazné priateľské minifutbalové stretnutie s kolegami z farnosti Nižná Šebastová.

Sledujte nás: