V sobotu, 23. júna, sa uskutočnil ďalší ročník stretnutia miništrantov našej arcidiecézy, s názvom MIKE. Ako inak, aj miništranti našej farnosti tam mali svoje zastúpenie v počte 11 kusov + 1 bohoslovec:-) Celé to začalo sv. omšou, ktorú celebroval o. arcibiskup B. Bober, a počas ktorej si naši chlapci obnovili svoj miništrantský sľub. Po nej bol krátky rozhovor s o. arcibiskupom, tombola a vytúžený guľášik, a potom už nasledovalo príjemné popoludnie v športovom duchu, súťaže, predstavenie hasičov a iné. Boh nám požehnal slnečný a teplý deň, teda sme sa na ihriskách mohli dokonale vyšantiť. V Čemernom sme si ešte dali poriadne veľkú zmrzlinu a doma sme mali o čom rozprávať.

(Martin Miškuf)

Sledujte nás: