Ďakujem miništrantom Jozefovi Bendikovi, Filipovi Majzlíkovi a Alessiovi Čačkovi za účasť na stretnutí miništrantov našej diecézy “MIKE” v sobotu 13.8. na sídlisku III v Prešove. Po súkromných “Mc”raňajkách nasledovala spoločná registrácia účastníkov pred kostolom Kráľovnej pokoja, potom svätá omša s o. arcibiskupom, po nej aj diskusia s ním, guláš a rôzne aktivity na farskom dvore.

o. Marcel

Sledujte nás: