Už tradične sa 13-tého v mesiaci prišli veriaci do nášho chrámu FPM pokloniť Panne Márii v modlitbovom večeradle a prosiť o príhovor u svojho syna Pána Ježiša pri sv. omši. Na úmysly pútnikov túto sv. omšu celebroval o. Lukáš Libák, farský administrátor v Sečovskej Polianke.

Slová Panny Márie znejú: “Ja vás vediem k môjmu Synovi, nech je vám cestou, pravdou i životom.”

Sledujte nás: