S vďakou pár spomienok na púť v Medžugorí 21.-27.8.2022 so zastávkou pri mori a pútnickom mieste Vepric.

Sledujte nás: