Už tradične sa 13-tého v mesiaci prišli veriaci do nášho chrámu FPM pokloniť Panne Márii…

Ďakujem miništrantom Jozefovi Bendikovi, Filipovi Majzlíkovi a Alessiovi Čačkovi za účasť na stretnutí miništrantov našej…

V utorok 9.8. sme sa dočkali očakávaného putovania s bratstvom Modlitby mužov. Zároveň sme na…

Vďaka všetkým animátorom a účastníkom za tohtoročný jubilejný 20. ročník farského letného tábora (25.7-29.7). Aj…