Modlitbové bratstvo mužov našej farnosti zorganizovalo v pondelok 21.11. návštevu cintorína v Cejkove, kde je…

V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež….

V sobotu 12.11. sa vydarilo ďalšie popoludnie detí v priestoroch nášho pastoračného centra. Prísť môžete…

Dávame vám do pozornosti ponuku arcidiecéznej púte s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom „Po stopách sv….