V piatok 12. mája sme privítali v našom farskom kostole bratov a sestry gréckokatolíkov z…

V tretiu veľkonočnú nedeľu nás navštívili veriaci z rímskokatolíckej farnosti v Sečovskej Polianke, aby nás…

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na Pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa…