Odpustová slávnosť vo farskom kostole Fatimskej Panny Márie. Túto slávnosť 12.5.2024 celebroval doc. JUDr. ICDR…

Prvomájová púť Modlitbového bratstva mužov sv. Jozefa na odpustovú a obecnú slávnosť do Zemplínskych Hámrov.

Dňa 20.4.2024 pripravili členovia detského zboru prekvapenie pri príležitosti menín o. Marcelovi v podobe blahoželania…

Zisťujeme predbežný záujem o letný detský tábor v druhej polovici júla – všetko upresníme. Kto…

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční…

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov vo svetle radosti Kristovho zmŕtvychvstania. 3720 účastníkov z celého Slovenska sa…