K peším pútnikom z Trebišova sme sa v odpustovú nedeľu aspoň symbolicky pripojili aj my…

Po roku sme mohli opäť privítať v sobotu 9.9. peších pútnikov z Trebišova, ktorí každoročne…

V prvú septembrovú sobotu členovia Ružencového bratstva spolu s naším duchovným otcom Marcelom putovali na Fatimskú sobotu…

Cieľom našej farskej púte  od 20.8. do 26.8. bolo Medžugorje. Medžugorje je dedina v Bosne a Hercegovine,…

Augustové zjavenie Panny Márie vo Fatime spred 106 rokov sme si v našej farnosti pripomenuli…

V prípade zaopatrenia či pohrebu v nasledujúcom týždni sa až do soboty obráťte na farnosť…