Latest Past Udalosti

Púť na horu Butkov

Bratstvo Modlitby mužov pozýva na púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov dňa 9. augusta. Nahlásiť sa možno u pána Alberta Šusta.

Farský detský tábor 2022

Termín tábora: 25.7.2022 – 29.7.2022 (pondelok - piatok) Miesto tábora: Chata Bukvica, Renčišov Odchod do tábora: 25.7.2022 (pondelok) o 9:00 – sv. omša, 10:00-10:30 (odchod autobusu) Návrat z tábora: 29.7.2022 (piatok) príchod cca 12:30 – 13:00 Cena: 80 €