Latest Past Udalosti

Koncert FS Lipovec

Srdečne pozývame 30.12.202316:00 Kostol Fatimskej Panny Márie - Vranov n/T. - Čemerné

Betlehemské svetlo

Pozývame deti zapojiť sa do každoročnej tradície roznášania betlehemského svetla do domácností v našej farnosti – v tomto roku v sobotu 23.12. o 09.00 hod. Do zoznamu roznášajúcich s môžete zapísať v sakristii.