Septembrová „fatimská 13-tka“ sa v našej farnosti slávila v pondelok 13. septembra svätou omšou so spomienkou na toto zjavenie Panny Márie. Pred sv. omšou sme sa modlili večeradlo k Panne Márii a sv. ruženec, ktorý sa vytrvalo modlili deti, hostia z Farnosti Božieho milosrdenstva zo Sniny. Pútnikov s ich duchovným otcom Petrom Fogašom, ktorý na úmysly pútnikov sv. omšu…

Sledujte nás: