Septembrová „fatimská 13-tka“ sa v našej farnosti slávila v pondelok 13. septembra svätou omšou so spomienkou na toto zjavenie Panny Márie.

Pred sv. omšou sme sa modlili večeradlo k Panne Márii a sv. ruženec, ktorý sa vytrvalo modlili deti, hostia z Farnosti Božieho milosrdenstva zo Sniny. Pútnikov s ich duchovným otcom Petrom Fogašom, ktorý na úmysly pútnikov sv. omšu celebroval, sme vrelo privítali.

Z homílie o. Petra Fogaša „modlite sa ruženec, tak ako dnes tieto deti, aj Panna Mária si vo Fatime vybrala deti a prosila ich aby sa modlili ruženec, aby skončila vojna…“

Tešíme sa a pozývame na ďalšiu fatimskú 13-tku.

Sledujte nás: