Ďakujeme Pánovi za dar pekného dňa a spoločenstva pri putovaní do kostola sv. Jozefa, robotníka, a návšteve obce Zemplínske Hámre v sobotu 11.9.

Po sv. omši sme navštívili miestne múzeum baníctva a železiarstva, obecný rekreačno-športový areál a nakoniec sme sa občerstvili gulášom a zákuskom domácej výroby.

Sledujte nás: