Ďakujeme o. kaplánovi Matúšovi z gréckokatolíckej farnosti v Čemernom za pozvanie spoločne ukončiť prázdniny a privítať nový školský rok – modlitbou, občerstvením a športovo-spoločenskými aktivitami.

Sledujte nás: