Duchovná príprava na príchod pápeža Františka.

Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 30. augusta do 4. septembra 2021.

 

Myšlienky pápeža Františka, 30. 8.

Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období (Lk 4, 16-30)

„Je tu riziko, ktoré sa týka všetkých nás:  domnievame sa, že o niekom toho vieme veľa, no žiaľ ho nálepkujeme  a vytesňujeme na základe našich predsudkov.“

(Modlitba Anjel Pána, 4. 7. 2021)

Myšlienky pápeža Františka, 31. 8.

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období (Lk 4, 31-37)

„To je kresťanská identita: nemať ducha sveta, ten spôsob myslenia, ten spôsob posudzovania… Môžeš mať päť titulov v teológii, ale nemať Ducha Božieho! Možno budeš veľkým teológom, ale nie si kresťanom, pretože nemáš Ducha Božieho! Čo dáva moc, čo ti dá identitu, je Duch Svätý, pomazanie Duchom Svätým.“

(Homília  zo 2. septembra 2014)

Myšlienky pápeža Františka, 1. 9.

Streda 22. týždňa v Cezročnom období (Lk 4, 38-44)

„Treba nasledovať príklad Petrovej svokry, ktorá ihneď po uzdravení začala slúžiť Pánovi aj ostatným hosťom”.

(Modlitba Anjel Pána, 4. 2. 2018)

Myšlienky pápeža Františka, 2. 9.

Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období (Lk 5, 1-11)

„K nasledovaniu Ježiša nestačia dobré snaženia, potrebné je každodenne počúvať jeho volanie. Len on, ktorý nás pozná a neskonale miluje, nám dá zájsť na hlbinu v mori života.“

(Homília z 26. 1. 2020, Nedeľa Božieho slova)

Myšlienky pápeža Františka, 3. 9.

Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka) (Lk 5, 33-39)

„Evanjelium je novosťou, je to novinka! Evanjelium je oslavou! A môže sa žiť v plnosti jedine v radostnom a obnovenom srdci. Nech nám Pán dá milosť tohto zachovávania zákona. Aby sme zachovávali zákon, ktorý Ježiš priviedol k plnosti v prikázaní lásky, v prikázaniach, vychádzajúcich z blahoslavenstiev.“

(Homília z 5. 10. 2014)

Myšlienky pápeža Františka, 4. 9.

Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) (Lk 6, 1-5)

Ježiš sa približuje: práve toto priblíženie sa je dôkazom, že ideme správnou cestou. Lebo je to cesta, ktorú si vybral Boh na to, aby nás spasil: blízkosť. Priblížil sa k nám, stal sa človekom.“

(Homília z 31. 10. 2014)

Sledujte nás: