Milí priatelia misií! Pozdravujem vás v čase vianočnom a radostnom. Koledovanie Dobrej noviny je spojené s mojím kňazstvom od začiatku 1. ročníka štúdia až do týchto dní. Pomáhal som vytvárať prvé pastoračné materiály, vysielacie pobožnosti s biskupmi a samozrejme som aktívne koledoval vo farnostiach, v ktorých som pôsobil (Čadca, Bolešov, Pruské). V tomto roku sme sa rozhodli naspievať…

Drahí bratia a sestry, milé rodiny. Je čas Vianoc, kedy hodnota rodiny naberá na dôležitosti. Počas sviatkov väčšina ľudí precitne a ešte intenzívnejšie prežíva potrebu rodinného zázemia. Na druhej strane však vianočné sviatky môžu zvýrazniť aj nedostatky v rodinách, či dokonca absenciu rodín a tak spôsobovať úzkosť. Niekto sa teší, že môže byť so svojimi a iný zasa smúti, lebo…

Podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa za kompletne očkovanú považuje automaticky aj osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. Opravujem tak oznam v Mariannume, ktorý vychádzal z predchádzajúceho Covid Automatu. o. Marcel

Sledujte nás: