Milí priatelia misií!
Pozdravujem vás v čase vianočnom a radostnom. Koledovanie Dobrej noviny je spojené s mojím kňazstvom od začiatku 1. ročníka štúdia až do týchto dní. Pomáhal som vytvárať prvé pastoračné materiály, vysielacie pobožnosti s biskupmi a samozrejme som aktívne koledoval vo farnostiach, v ktorých som pôsobil (Čadca, Bolešov, Pruské).
V tomto roku sme sa rozhodli naspievať koledu s misijným tímom PMD. Chceme vám ňou poďakovať, vyprosiť požehnanie a zároveň pomôcť projektom Dobrej noviny. 

“Zmeňte svet s nami kreatívne a radostne.”

Ak chcete prispieť na Dobrú novinu, svoj dar pošlite na číslo účtu SLSP:
SK88 0900 0000 0051 4976 4503, variabilný symbol: 2424.
Pri platbe bankovým prevodom uveďte do poznámky váš email alebo adresu.

Koleda – chcem si vypočuť
Dobrá novina pomáha budovať duchovné chrámy
MODLIME SA S RADOSŤOU ZA DANICU
Deň po Božom narodení je každý rok v uliciach Slovenska najviac koledníkov Dobrej noviny. 25 rokov k nim patrila aj Danica Olexová, ktorá zahynula pri leteckom nešťastí. Tvorila metodiku Dobrej noviny, monitorovala projekty v Afrike a hlavne bola srdcom blízko ľuďom a Bohu. 

„Myslím, že veľký kus práce urobila hlavne vo vzdelávacej a mediálnej práci pre kolednícku akciu Dobrá novina, kde priniesla celkom nový rozmer, hlavne svojimi nádhernými fotografiami a príbehmi, ale aj tým, ako dokázala príťažlivo spracovať témy, ktoré chcela kolednícka akcia propagovať. Vďaka jej húževnatosti vznikli aj kvalitné krátke filmy o projektoch Dobrej noviny a stopu zanechala zaiste i v Nairobi, kde päť rokov pôsobila.“
Martina Grochalová, dlhoročná predsedníčka dobronovinovej komisie.

Sledujte nás: