Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa 23. októbra slávila Misijná nedeľa. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete. Tento rok sa zvýšená pozornosť zamerala na pomoc pre…

Dnešná spomienka na októbrové zjavenie Panny Márie vo Fatime (pred 105-timi rokmi) sa slávila spolu s 9. výročím posviacky nášho farského kostola FPM. Hlavným celebrantom sv. omše bol otec Marek…

Aj v tomto roku nám vyšlo nedeľné októbrové popoludnie pre rodiny. Vďaka nebeskému Otcovi za krásne počasie a organizátorom, rodičom, deťom i kuchárovi za vydarenú akciu. Pri tejto príležitosti deti…

Po popoludňajšej pobožnosti v nedeľu 2. októbra boli členovia Ružencového bratstva pozvaní na pohostenie do nášho pastoračného centra. Vďaka patrí tým, ktorí ho pripravili a všetkým zúčastneným za milé spoločenstvo.

Dnes 2.10.2022 boli v našom kostole pri rannej svätej omši posvätené: nová ambona, krstiteľnica aj dve nástenné sväteničky, ktoré po oltári patria k ústredným miestam kostola a tak budú skrášľovať…

V zmysle príslušnej legislatívy otec arcibiskup Mons. Bernard Bober vyhlásuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou. Požadované kvalifikačné predpoklady ako aj ďalšie požiadavky…

Sledujte nás: