Advent nás pripravuje na oslavu sviatkov príchodu Spasiteľa na tento svet. Toto obdobie je spojené s mnohými zaujímavými tradíciami a tiež s veľkým liturgickým bohatstvom. O advente hovoríme s o. Marekom Ondrejom a tradičné adventné zvyky…

Predvianočná atmosféra na fare v sobotu 10.12.

V stredu 7.12. nás po detskej svätej omši prekvapila návšteva sv. Mikuláša. Ďakujeme mu za príklad života Kristovho učeníka ale i za dary pre nás. A ďakujeme aj všetkým jeho…

Dnes sme si toto výročie pripomenuli nielen svätou omšou v našom kostole, ale i návštevou cintorína v Hencovciach, kde sme si vďaka pani Renáte Čelkovej vypočuli báseň o. Martina a…

Sledujte nás: