Z Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach prichádza aktuálna ponuka:

I. Kurzy prípravy na manželstvo

Ponúkame kurzy prípravy na manželstvo, momentálne v online forme. Konkrétne termíny kurzov a možnosť prihlásenia sú na našej webstránke www.rodinake.sk. Kurzy sú určené prednostne pre snúbencov z Košickej arcidiecézy.

Ponúkame taktiež mimoriadny online cyklus prednášok pre tých, ktorí prípravu na manželstvo potrebujú súrne a nemajú možnosť sa jej zúčastniť vo svojich farnostiach „plnohodnotnou“ formou. Počas troch večerov so začiatkom v januári 2022 (18:00 – 21:00) budú manželskými pármi online formou prednesené tieto témy:

  • Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva + Rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
  • Manželská láska + Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov
  • Zodpovedné rodičovstvo, metódy PPR + Príprava na rodičovstvo a výchovu detí.

Predpokladáme, že o chýbajúce témy v kurze sa postarajú kňazi vo farnostiach snúbencov. (Podľa  metodiky KBS k príprave na manželstvo ide o témy Kresťanská viera, Kresťanská mravnosť + Kresťanský štýl života, Sviatosť manželstva.) Prihlásenie sa na tento mimoriadny online cyklus prednášok prosím emailom alebo telefonicky.

II. Online kurz Manželské večery

Od 4. decembra 2021 o 19:00 začína obľúbený online kurz Manželské večery, ktorý organizujú naši spolupracovníci v Snine. Kurz spočíva v stretávaní sa počas 8 večerov 1x týždenne s ponukou pestrých a užitočných tém pre starostlivosť o manželský vzťah. Povzbudzujeme manželské páry, aby si našli čas pre seba, vyšli zo stereotypu, venovali čas i úsilie nenáročnej, no veľmi potrebnej, práci na svojom vzťahu. Viac informácií o kurze: https://www.rodinake.sk/online-manzelske-vecery/

Prihlasovanie: mailom – copovi.jm@gmail.com, príp. telefonicky 0905 970 956. Bližšie informácie budú poskytnuté po prihlásení.

S vďačnosťou za Vašu službu rodinám,

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach

Sledujte nás: