Dňa 20.7. 2024 sme sa v popoludňajších hodinách my, mladí i starší veriaci z farnosti FPM Čemerné pod vedením o. Marcela, zúčastnili púte do Gaboltova za Pannou Máriou Karmelskou/Škapuliarskou. Program…

Spomienku na júlové zjavenie Panny Márie vo Fatime spred 107 rokov sme si v našej farnosti pripomenuli svätou omšou 13. júla. Modlitbové večeradlo k Panne Márii a sprievod so sochou…

Štvrtý júlový týždeň budeme na Slovensku opäť sláviť Národný týždeň svätého Krištofa (22. – 28.7.2024). Je to v týždeň, kedy sa v cirkevnom kalendári nachádza sviatok sv. Krištofa – mučeníka. Tento…

Na pozvanie KBS z posledného pastierskeho listu a z májového zasadania Rady pre mládež a univerzity KBS, Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v spolupráci s Pastoračným centrom bl. Anny Kolesárovej…

V prvú sobotu 6. júla sme sa zúčastnili na modlitbe ruženca a na sv. omši s o. arcibiskupom Bernardom Boberom v Obišovciach. Vranovský dekanát to mal na starosti, a tak…

M I ništranti   K ošick E j arcidiecézy (odtiaľ skratka MIKE) sa mali možnosť stretnúť v sobotu 22.6. v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III. Aj naši štyria…

S niektorými miništrantami z našej farnosti sme sa v sobotu 15.6. zúčastnili slávnosti kňazskej vysviacky v košickej katedrále. Boh žehnaj novokňazov!

Page 1 of 311 2 3 31
Sledujte nás: