Už tradične sa 13-tého v mesiaci prišli veriaci do nášho chrámu FPM pokloniť Panne Márii v modlitbovom večeradle a prosiť o príhovor u svojho syna Pána Ježiša pri sv. omši….

Ďakujem miništrantom Jozefovi Bendikovi, Filipovi Majzlíkovi a Alessiovi Čačkovi za účasť na stretnutí miništrantov našej diecézy “MIKE” v sobotu 13.8. na sídlisku III v Prešove. Po súkromných “Mc”raňajkách nasledovala spoločná…

V utorok 9.8. sme sa dočkali očakávaného putovania s bratstvom Modlitby mužov. Zároveň sme na vrchu Butkov v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva požehnali novú farskú sochu sv. Jozefa Robotníka, ktorý…

Vďaka všetkým animátorom a účastníkom za tohtoročný jubilejný 20. ročník farského letného tábora (25.7-29.7). Aj za potáborovú opekačku v nedeľu 7.8. Veríme, že sme sa s Dadkou-vedúcou nelúčili definitívne, aj…

Každou odpracovanou hodinkou je okolie ale i vnútro kostola sv. Anny a Joachima krajšie… Vďaka za dnešnú námahu všetkým zúčastneným a darcom za občerstvenie.

Ďakujeme všetkým účastníkom sobotnej brigády za vyčistenie a skrášlenie okolia i vnútra kostola sv. Anny a Joachima. A sponzorom naviac za pracovné prostriedky a občerstvenie. Vďaka

Júlová fatimská trinástka, svätá omša k mariánskej úcte, sa slávila v stredu trinásteho júla. Na úmysly veriacich pútnikov ju obetoval hosť, otec Marek Senderák zo susednej farnosti Vechec. Pri homílii…

1. júla 2022 naša mladá farnosť Fatimskej Panny Márie vo Vranove n.T. – Čemernom oslávila 20. výročie svojho vzniku. Veriaci spolu s otcom Marcelom si to pripomenuli svätou omšou, pred ktorou vykonal o. duchovný…

Page 1 of 161 2 3 16
Sledujte nás: