Modlitbové bratstvo mužov našej farnosti zorganizovalo v pondelok 21.11. návštevu cintorína v Cejkove, kde je pochovaný otec Štefan Šanta. V ten deň by sa bol dožil 80-ky a blíži sa…

V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou a farností chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí….

V sobotu 12.11. sa vydarilo ďalšie popoludnie detí v priestoroch nášho pastoračného centra. Prísť môžete každú sobotu okrem prázdnin o 13.30 (cez dvor). Vďaka všetkým zúčastneným a animátorke Márii.

Dávame vám do pozornosti ponuku arcidiecéznej púte s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom „Po stopách sv. Charbela, Pána Ježiša a sv. Pavla“. Viac info na plagáte TU.

V stredu 2.11. po svätej omši o 18.00 sme navštívili s deťmi a ich rodičmi i ďalšími veriacimi gréckokatolícky cintorín, aby sme sa spoločne pomodlili nielen v kostole ale i…

Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa 23. októbra slávila Misijná nedeľa. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete. Tento rok sa zvýšená pozornosť zamerala na pomoc pre…

Dnešná spomienka na októbrové zjavenie Panny Márie vo Fatime (pred 105-timi rokmi) sa slávila spolu s 9. výročím posviacky nášho farského kostola FPM. Hlavným celebrantom sv. omše bol otec Marek…

Aj v tomto roku nám vyšlo nedeľné októbrové popoludnie pre rodiny. Vďaka nebeskému Otcovi za krásne počasie a organizátorom, rodičom, deťom i kuchárovi za vydarenú akciu. Pri tejto príležitosti deti…

Page 1 of 181 2 3 18
Sledujte nás: