Bratislava 16. septembra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k predčasným voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa v katolíckych kostoloch na Slovensku číta v 24. nedeľu v cezročnom období,…

Septembrová „fatimská 13-tka“ sa v našej farnosti FPM slávila v stredu 13. septembra svätou omšou, ktorá bola krásnou spomienkou na zjavenie Panny Márie vo Fatime v roku 1917.  Pred svätou omšou sa…

V pondelok 11.9. sme si o 18.00 hod. na vojenskom cintoríne v Čemernom pripomenuli všetky obete vojen a modlili sa za spásu ich duší. Pane, prosíme, nech to nemusíme opäť…

K peším pútnikom z Trebišova sme sa v odpustovú nedeľu aspoň symbolicky pripojili aj my z Čemerného. Vďaka všetkým zúčastneným za spoločnú púť do Baziliky Narodenia Panny Márie. Snáď zase…

Po roku sme mohli opäť privítať v sobotu 9.9. peších pútnikov z Trebišova, ktorí každoročne takto prichádzajú na vranovský odpust a zastavujú sa aj v našej farnosti. Vďaka tímu našich…

V prvú septembrovú sobotu členovia Ružencového bratstva spolu s naším duchovným otcom Marcelom putovali na Fatimskú sobotu do Obišoviec. Fatimská sobota bola spojená s kňazskými rekolekciami a s požehnaním nového vonkajšieho oltára v pútnickom areáli diecéznej…

Cieľom našej farskej púte  od 20.8. do 26.8. bolo Medžugorje. Medžugorje je dedina v Bosne a Hercegovine, kde sa 25.6.1981 zjavila Panna Mária 6-tim mladým ľuďom. Odvtedy sú tu zjavenia nepretržite až…

Augustové zjavenie Panny Márie vo Fatime spred 106 rokov sme si v našej farnosti pripomenuli svätou omšou 19. augusta. Všetci sme sa zjednotili s Pannou Máriou pri modlitbovom večeradle a sprievodom…

V prípade zaopatrenia či pohrebu v nasledujúcom týždni sa až do soboty obráťte na farnosť Vranov-Sever alebo Juh na číslach 0918 802 079 alebo 0908 546 477. (Gréckokatolícky kňaz pre…

Page 3 of 25 1 2 3 4 5 25
Sledujte nás: