02
apríl
All Day

Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Veľkonočné „trojdnie“ pokračuje Veľkým piatkom – dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista.

Veľký piatok je dňom, v ktorom si pripomenieme Pánovo utrpenie, ktoré sa začalo v Getsemanskej záhrade, až po jeho umučenie a smrť na kríži. V katolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, pretože ju krvavým spôsobom na kríži slúži sám Pán Ježiš – na oltári kríža prináša za nás obetu svojho tela a krvi. Cirkev nás teda v tento deň upriamuje na Kristovo utrpenie a na jeho smrť na kríži a chce, aby sme o Ježišovom utrpení a smrti nielen uvažovali, ale ho aj nosili vo svojom srdci – aby sme žili z ovocia Kristovej smrti, ako hovorí sv. Pavol.

Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa možno za deň len raz do sýtosti. Je to deň osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, kedy sa neslávi Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, z poklony Svätému krížu a zo sv. prijímania. Tá sa koná spravidla vždy o 3. hodine popoludní, čo je podľa cirkevnej tradície hodina Pánovej smrti na kríži. Ježišovu smrť nám pripomína aj liturgická farba – farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie.

Tajomstvo Kríža

Tajomstvo smrti Ježiša na kríži a jeho zmŕtvychvstania spočíva v tom, že Boh, ktorý voči nevyhnutnosti trestu za naše viny, sám berie na seba ťarchu hriechu a nám daruje odpustenie a slobodu. To je tajomstvo Kríža. Boh schádza do hĺbky našich neprávosti, roztrháva putá hriechov, uvádza do nového života, ale nadovšetko učí nás milovať. Uvádza nás do priepasti svojho umučenia a milosti.

Vo chvíli Ježišovej smrti sa rodí Nový Vyvolený Ľud, ktorým je Cirkev – Kristova Nevesta, ktorá je zverená Nepoškvrnenej Panne, ktorá stala pod Krížom bolesti svojho milovaného Syna. Ježiš sa dovolil pribiť na kríž za nás všetkých, aby na nás všetkých vylial milosť odpustenia a spásy.

Veľký piatok je teda sviatok. Je to deň pôstu, modlitby, zastavenia sa a „umŕtvovania“. Je to deň usmrtenia starého človeka s jeho pýchou a egoizmom. Je to zrodenie nového človeka, človeka lásky a obety. Často si myslíme, že nejaká oslava – znamená – dobre sa najesť, napiť, zabaviť sa s radosťou. Avšak spôsoby oslavy môžu byť rôzne. Veľký piatok, to je sviatok, ktorý slávime pôstom a tešením sa.

Podrobnosti

Dátum:
2. apríla 2021
Udalosť Kategória:

Upcoming Events

22
júl

Farský letný tábor 2024

22. júla 2024 8:00 — 26. júla 2024 15:00
@
Read More