01
apríl
All Day

Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Zeleným štvrtkom vstupujeme do Veľkonočného trojdnia, počas ktorého si osobitne pripomíname slávenie Poslednej večere, pri ktorej Pán Ježiš obetoval Bohu svoje telo a krv pod spôsobom chleba a vína ako výkupnú obetu za nás všetkých, a aj nám dal príkaz požívať tento pokrm, aby sme tak raz vošli do nebeskej slávy. (porov. Jn 6, 54 – 58)

Kristus pri Poslednej večeri ustanovil sviatosť Eucharistie, no ustanovil i ďalšiu sviatosť – sviatosť kňazstva, aby Boží služobníci – kňazi, slávili Eucharistiu, aby sa vedeli rozdávať tak, ako sa dáva Kristus v malom kúsku chleba. No tieto slová nepatria len zasväteným, patria nám všetkým. Ježiš je vzor, dáva príklad služby, príklad, ako máme žiť pravé Kristovo evanjelium. Tak ako sa on prepásal zásterou a začal umývať apoštolom nohy, tak si aj my máme navzájom umývať nohy.

Prečo Zelený štvrtok?

Ľudový názov pre deň Zelený štvrtok bol prevzatý z germánskeho bohoslužobného názvoslovia, zo slova „greinen“ – nariekať. V starej Cirkvi sa totiž v tento deň konalo zmierenie kajúcnikov. Biskup ich rozhrešil a prijal do spoločenstva veriacich. Bol to deň vzrušeného, ľútostivého, ale i radostného plaču, keď sa verejní hriešnici po dlhšom pokání mohli zúčastniť na sviatostiach Cirkvi. Verejní hriešnici sa podobali suchým ratolestiam, ktoré sa dnes pokáním a rozhrešením zazelenali na strome Cirkvi. Na niektorých miestach sa v tento deň používalo rúcho zelenej farby.

Pamiatka Pánovej večere

Večerná omša sa slávi na pamiatku Pánovej večere. V liturgii Zeleného štvrtka už začíname akoby slávenie Veľkého piatku. Umývanie nôh učeníkom, ustanovenie Eucharistie pri Poslednej večeri, Ježišova modlitba na Olivovej hore v Getsemanskej záhrade a napokon jeho zajatie, sú hlavnými témami dnešného večera a noci. Schádzame sa na oslávenie pamiatky Poslednej večere, pri ktorej Ježiš Kristus prv než seba samého vydal na smrť, zveril svojej Cirkvi novú a večnú obetu ako hostinu svojej lásky.

Podrobnosti

Dátum:
1. apríla 2021
Udalosť Kategória:
Organizer:

Upcoming Events

22
júl

Farský letný tábor 2024

22. júla 2024 8:00 — 26. júla 2024 15:00
@
Read More