Pokračujúce

Farský letný tábor 2024

Tohtoročný farský letný tábor sa bude konať v Hermanovciach na chate mjr. Kukorelliho. Prihlášky aj podrobné informácie u o. Marcela.