Latest Past Udalosti

Medžugorie 2023

Farská púť do Medžugoria sa plánuje v termíne 20.8. – 26.8. 2023. Cena 285€, v nej doprava, 4x ubytovanie s polpenziou, komplexné poistenie do 70 rokov na 7 dní, pri osobách nad 70 rokov doplatok +7€. Záujemcovia o púť nahláste sa u o. Marcela.

Odpustová slávnosť sv. Anny a Joachima

Prijmite srdečné pozvanie na odpustovú slávnosť sv. Anny a Joachima v rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou-Čemerné, dňa 23.7.2023 o 10.30 hod. v parku pred starým kostolom. Tešíme sa na Vašu prítomnosť. S pozdravom Marcel Stanko, farár a veriaci farnosti

Púť do Gaboltova

V sobotu 15. júla putujeme na podnet Modlitbového bratstva mužov do Gaboltova na popoludňajší program. Odchod autobusu o 12.30 hod. od nášho kostola, návrat po sv. omši novokňazov (20.30 hod.). Nahlásiť sa možno u p. Alberta Šusta (prípadne v sakristii). Celý program arcidiecéznej púte je na výveske a na stránke farnosti.