Odpustová slávnosť sv. Anny a Joachima

Prijmite srdečné pozvanie na odpustovú slávnosť sv. Anny a Joachima v rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou-Čemerné, dňa 23.7.2023 o 10.30 hod. v parku pred starým kostolom. Tešíme sa na Vašu prítomnosť. S pozdravom Marcel...

Medžugorie 2023

Farská púť do Medžugoria sa plánuje v termíne 20.8. – 26.8. 2023. Cena 285€, v nej doprava, 4x ubytovanie s polpenziou, komplexné poistenie do 70 rokov na 7 dní, pri osobách...

X. výročie konsekrácie kostola

V piatok si pripomenieme októbrové zjavenie Panny Márie vo Fatime a zároveň oslávime okrúhle 10. výročie posviacky nášho farského kostola. Všetci sme pozvaní zúčastniť sa tejto slávnosti. Modlitbové večeradlo: 17:30...