Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 16. januára 2024 o 17.00 hodine v kostole
Kráľovnej pokoja
Prešov – Sídlisko III.

Téma: Jednota v Cirkvi, jednota v manželstve.

Stretnutie povedie: o. Roman Matisovský – farár Turany nad Ondavou.

Sledujte nás: