Fatimská slávnosť, ktorá je, od mája do októbra, vždy v 13. deň mesiaca bola aj tento mesiac oslavou Panny Márie.

Po modlitbovom večeradle, svätú omšu celebroval náš hosť, otec Marek Pančišin z farnosti Sačurov. Pripravil si pre nás slová, ktoré sú pre nás veľkým povzbudením: “Kráčajme za Matkou Božou, kráčajme podľa inšpirácie tej, ktorá ukazovala celý život na Krista… a Boh sa postaral o svoju Matku, takto sa postará aj o každého jedného z nás… aby sme nezhorkli, nestvrdli, ale aby sme skutočne milovali a pozerali na svet inými očami”.

Vrúcna vďaka.

Sledujte nás: