Od zjavenia Panny Márie vo Fatime uplynulo včera13.mája už 105 rokov.

V našom kostole Fatimskej Panny Márie sme sa stretli, aby sme oslávili toto výročie pri našej Matke. Hosťom, slávnostným celebrantom a kazateľom pri svätej omši bol otec Peter Bednár, kaplán vo farnosti sv. Františka Vranov Juh. Táto slávnosť bola zároveň odpustovou slávnosťou našej farnosti.

Pokračujeme tak v tradičných pútnických Fatimských trinástkach. Chceme tým vzdať Panne Márii výnimočnú úctu, ktorá pramení z jej výnimočného miesta pri Bohu. Zároveň sa chceme modliť a prosiť ju, aby sa za nás neustále prihovárala u svojho Syna v týchto neistých časoch.

Sledujte nás: