V dnešnú 17. nedeľu v cezročnom období sme sa opäť mohli zísť okolo slávnostného obetného stola v nádvorí kostola sv. Joachima a Anny, ktorých sviatok sme dnes slávili. Okrem toho sa celá slávnosť niesla aj v duchu prvého svetové dňa starých rodičov, ktorý vyhlásil sv. otec František.

Hlavný celebrant, o. Martin Rečlo z Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, si v príhovore zaspomínal nielen na svojich starých rodičov, ale vyzdvihol múdrosť a význam našich predkov tak pre súčasnú ako aj budúce generácie ľudstva. Veríme, že jeho slová budú vypočuté aj u našej nebeskej matky.

Sledujte nás: