V pôstny čas začíname aj s pôstnymi kázňami. Dnes, v prvú pôstnu nedeľu, ju po pobožnosti krížovej cesty, prednášal otec Peter Ceľuch, špirituál Kňazského seminára Karola Boromejského v Košiciach. Bola na tému sviatosť zmierenia, teda spoveď.

Hoci častokrát nie je ľahké priznať a vyznať svoje hriechy, Boh nás, ale s otvorenou náručou prijíma ako márnotratného syna a dáva nám nového ducha. A to je predsa dôvod k radosti… Vykroč teda na spoveď s nádejou a radosťou.

Sledujte nás: